حمیدی خبر داد: عملکرد خوب استانداری خراسان شمالی در ارزیابی وزارت کشور
کسب موفقیتی دیگر
حمیدی خبر داد: عملکرد خوب استانداری خراسان شمالی در ارزیابی وزارت کشور
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی خبر داد: استانداری خراسان شمالی در ارزیابی عملکرد استانداری ها توسط وزارت کشور جایگاه سطح خوب کشور را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، محمدرضا حمیدی با اعلام این خبر افزود: بر اساس اعلام نتایج ارزیابى ها وزارت کشور در سال 99 استانداری خراسان شمالی با تحقق 88 درصدی برنامه ها و کسب 1760.02 امتیاز در حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی، موفق به دستیابی به عنوان "سطح خوب" شد.
حمیدی گفت: در این ارزیابی عملکرد، استانداری خراسان شمالی 883.65 امتیاز در شاخص های عمومی و 876.37 امتیاز در شاخص های اختصاصی از سقف هزار امتیاز را کسب کرده است.
به گفته محمدرضا حمیدی این ارزیابی عملکرد در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی، موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور آگاهی از میزان موفقیت استانداری ها در اجرای برنامه ها و اهداف کمی و تخصصی اصلاح نظام اداری، در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی و همچنین استفاده از نتایج آن در راستای بهبود عملکرد در سطوح مختلف نظام مند نمودن فعالیت ها و اقدامات، تصحیح اهداف و برنامه ها، توسط وزارت کشور صورت گرفته است.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۳۶

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی