منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
منبع اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۳۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی