استاندار خراسان شمالی دستورات جدیدی برای خانه دار شدن خبرنگاران استان صادر کرد
پیگیری امور استان حتی در روز عید؛
استاندار خراسان شمالی دستورات جدیدی برای خانه دار شدن خبرنگاران استان صادر کرد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر شجاعی صبح امروز در نشست مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی و نماینده تعاونی مسکن خبرنگاران استان به بررسی روند خانه دار شدن خبرنگاران استان پرداخت.
استاندار خراسان شمالی در این نشست ضمن استماع گزارش نماینده شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران و مدیرکل راه و شهرسازی استان، دستورات جدیدی را برای مسکن خبرنگاران صادر کرد.‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۳۰