بازدید تیم نظارتی متشکل از نمایندگان فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و اداره صنعت ، معدن و تجارت
بازدید تیم نظارتی متشکل از نمایندگان فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و اداره صنعت ، معدن و تجارت
بازدید تیم نظارتی متشکل از نمایندگان فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و اداره صنعت ، معدن و تجارت از تعدادی از دستگاه های اجرایی و اصناف شهرستان در راستای نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا و تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۷۶۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.